Bản tin Trưa ngày 25/3/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 917 về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Tăng mức vay cho học sinh, sinh viên.

- Du lịch TP.HCM tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về Nga - Ukraine.