Bản tin Trưa ngày 03/4/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Những “Bông hồng thép” của Lữ đoàn Đặc công 429.

- Học phí đại học tăng dần đều từ năm 2022.

- Chuyển đổi số ngành du lịch trong bối cảnh mới.

- LHQ xác nhận lệnh ngừng bắn tại Yemen có hiệu lực.