Bản tin Trưa ngày 02/04/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Lan tỏa Nghị quyết 847 ở Quân chủng Hải quân.

- Ứng phó và khắc phục mưa lớn bất thường ở miền Trung.

- Trung Quốc sẽ thúc đẩy hòa đàm Nga - Ukraine.