Bản tin Trưa ngày 31/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tọa đàm "Tô thắm phẩm chất Bộ đội cụ Hồ".

- Tăng cường hợp tác trên vùng biển Tây Nam.

- Nga có thể yêu cầu thanh toán mọi mặt hàng xuất khẩu bằng đồng Ruble.