Bản tin Trưa ngày 08/4/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Chuẩn bị chu đáo Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung.

- Bế mạc Hội thi bắn tỉa toàn quân.

- Người dân và doanh nghiệp hưởng lợi từ việc giảm thuế VAT.

- Điện Kremlin: Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine có thể kết thúc trong vài ngày tới.