Bản tin Trưa ngày 06/04/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện trường Sĩ quan Lục quân 2.

- Nâng cao chất lượng thông tin khoa học.

- Hà Nội: "Ngày hội" của học sinh lớp 1-6 khi được trở lại trường.