Bản tin Trưa ngày 12/04/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng Nhà trường thông minh.

- Sư đoàn 372 bắn ném bom đạn thật năm 2022.

- Lãnh đạo Nga - Áo hội đàm.