Bản tin Trưa ngày 11/4/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Mùa huấn luyện của các chiến sĩ dân quân Thừa Thiên - Huế.

- Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cùng nhân dân Lào vui tết Bunpimay.

- Khuyến nghị người lao động không lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

- Nga nâng quỹ dự phòng để ổn định kinh tế.