Bản tin Trưa ngày 21/4/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tổng Công ty Thái Sơn chú trọng phát triển các ngành nghề mũi nhọn.

- Giao ước thi đua trước ngày lên đường gìn giữ hòa bình.

- Nhiều doanh nghiệp chủ động tăng lương cho người lao động.

- Hoa Kỳ khó theo dõi vũ khí chuyển giao cho Ukraine.