Bản tin Trưa ngày 23/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

Kiên quyết không để điểm nghẽn đầu tư xây dựng.

- Đảm bảo an toàn kho tàng kỹ thuật mùa nắng nóng.

- Giải bài toán thiếu vật liệu dự án thành phần cao tốc Bắc Nam.