Bản tin Trưa ngày 23/4/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7.

- Việt Nam lần đầu tiên cử Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

- Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt 200 tỷ USD.

- Nga nêu điều kiện gặp thượng đỉnh với Ukraine.