Bản tin Trưa ngày 26/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đội Công binh Gìn giữ Hòa bình số 1 bắt đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Mỗi chi bộ giúp một hộ dân thoát nghèo tại Đắk Nông.

- Thành phố Hồ Chí Minh: Thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường không đủ chi.

- Ukraine từ bỏ gia nhập NATO.