Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với sự đổi thay nơi tâm lũ xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam trong chương trình Biên cương xanh số phát sóng ngày 01/6/2022 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.