Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những mô hình và việc làm của BĐBP theo chỉ thị số 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình Biên cương xanh số phát sóng ngày 19/5/2022.