Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với sự phát triển du lịch cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trong chương trình Biên cương xanh phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.