Tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ, chung tay giúp đỡ nhân dân trên địa bàn các xã vùng cao biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vừa qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho nhân dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã La Êê và Chơ Chun, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.