Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn khi có nhiều ca bệnh mới phát hiện trong mấy ngày gần đây, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các công dân đang cách ly.