Học viện Quân y vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 217 bác sĩ đa khoa quân y và 16 bác sĩ nội trú. Sau hơn 6 năm được đào tạo, nghiên cứu và huấn luyện chuyên ngành bác sĩ đa khoa quân y, còn với các bác sĩ nội trú là hơn 3 năm, thì các học viên này đã chính thức trở thành những bác sỹ, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, được cử về các đơn vị trong toàn quân để cùng các đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe lâu dài cho bộ đội và nhân dân. Và như vậy ngành quân y Việt Nam được tăng cường thêm một lực lượng hùng hậu những bác sĩ quân y trẻ vào đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp.