Năm 1798 Napoléon Bonaparte đưa quân viễn chinh đến Ai Cập huyền bí, vốn là thuộc địa của đế quốc Anh tại thời điểm đó nhằm mở rộng lãnh thổ phía đông Châu Phi. Một trận chiến khốc liệt giữa hai đế quốc hùng mạnh đã diễn ra nơi đây với rất nhiều ví ẩn chưa được lịch sử làm sáng tỏ. Phần 1 hồ sơ "Bonaparte và cuộc viễn chinh Ai Cập" sẽ được giải đáp trong chương trình Hồ sơ mật, phát sóng trên kênh truyền hình QPVN ngày 10/10/2018.