Nhìn lại chuyện can qua của lịch sử để thêm trân quý giá trị của hòa bình, độc lập cũng như tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc. Đó mới là thiện ý, mục tiêu của các hoạt động kỷ niệm; trong đó có hoạt động kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Đáng tiếc là trong dòng chảy tích cực của các hoạt động kỷ niệm này, vẫn có những tiếng nói lạc lõng cất lên nhằm lợi dụng câu chuyện can qua của quá khứ để kích động, chia rẽ quan hệ Việt - Trung mà thực chất là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và chủ nghĩa Mac-Lenin. Trong chương trình Nhận diện sự thật - Số 163, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và bàn luận, nhận diện rõ hơn về những âm mưu, thủ đoạn này.