Cần thiết phải đổi mới thiết chế văn hóa trong quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là nội dung mang tính thống nhất cao được nhiều đại biểu đề cập tại Hội thảo “Đổi mới hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” vừa được tổ chức sáng ngày 19/9/2019 tại Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội thảo.