Tiếp tục chuyến công tác kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2017, ngày 18/4/2017, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến hành phối hợp tuần tra chung kiểm soát hoạt động khai thác thủy hải sản trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Hai bên cũng đã trao đổi nhiều nội dung góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp trong thực hiện thỏa thuận về quy chế tuần tra liên hợp.