Biên đội tàu Cảnh sát biển 8003 và 8004 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã lên đường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh Bắc Bộ lần thứ 1 năm 2017 với lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc. Ghi nhận các hoạt động đầu tiên của lực lượng cảnh sát biển hai nước do nhóm phóng viên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đi theo tàu thực hiện.