Gần đây, trên không gian mạng, một số người tự xưng là “nhà dân chủ”, tự cho mình cái quyền được nói, được viết, được “đặc quyền” lên tiếng bất cứ thứ gì với danh nghĩa “những người bảo vệ công lý” của nhân dân, đấu tranh vì dân chủ, vì quyền con người, vì lợi ích của người dân. Vậy, bản chất đằng sau những gì họ tự xưng, tự phong có đúng như những gì họ nói và làm hay không? Chúng ta sẽ cùng nhận diện trong chương trình ngày hôm nay cùng với Thiếu tướng, PGS. TS. NGND Nguyễn Bá Dương – Viện trưởng Viện KHXH và Nhân văn Quân sự, Học viện Chính trị, Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương.