Mời quý vị và các đồng chí đến với làng biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để gặp gỡ một nhân vật đặc biệt, một người đã chọn cho mình lối đi đầy gian nan, vất vả, dấn thân vào một nghề nghiệp mà từ trước đến giờ vẫn thường chỉ thấy những người đàn ông dạn dày kinh nghiệm biển cả đứng mũi chịu sào. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước, người ấy vẫn lựa chọn bước tiếp, bám biển và yêu biển với ý chí và một quyết tâm mạnh mẽ.