Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ, công nhân viên Trạm Đèn biển Hòn Dấu hôm nay luôn nỗ lực học tập, làm chủ trang bị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh nhiệm vụ thắp đèn đảm bảo an toàn hàng hải cho các phương tiện giao thông trên biển thì mỗi cán bộ, công nhân viên Trạm Đèn biển cũng là một chiến sĩ tự vệ luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để giữ đèn, giúp cho tàu thuyền ra vào các cảng an toàn, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.