Tư tưởng vì dân, an dân đã trở thành một phương pháp căn cốt để dựng nước giữ nước luôn được các triều đại sau này tiếp nối. Mạch nguồn tư tưởng này cũng được phát triển toàn diện hơn trong thời đại Hồ Chí Minh. Sông Bạch Đằng qua bao thế kỷ nhiều đoạn đã đổi dòng, những dấu tích của các trận chiến oai hùng thuở xưa cũng chìm khuất dưới lòng sông sâu nhưng âm vang chiến thắng Bạch Đằng vẫn còn mãi giúp chúng ta thêm tự hào về lịch sự hùng anh của đất nước, khiến bạn bè quốc tế phải cảm phục trước tài và đức của dân tộc Việt Nam.