Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh của các cấp, các ngành và nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cũng kêu gọi Nhân dân cả nước phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay phòng, chống dịch bệnh.