Mô hình chốt dân quân biên giới của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh là một trong những mô hình tiêu biểu được tôn vinh tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ X,  bởi hiệu quả thiết thực, giúp người dân trên các tuyến biên giới ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng. Từ 2 chốt ban đầu, đến nay tỉnh Tây Ninh đã xây dựng được 32 chốt dân quân xen kẽ với các đồn, trạm biên phòng, tạo thành thế trận liên hoàn, cùng với các xã biên giới hình thành các cụm dân cư bảo vệ an ninh biên giới, để mỗi người dân sẽ là một cột mốc sống trấn giữ biên cương.