"Quân đội sẽ áp dụng cơ chế thời chiến để triển khai quyết liệt các biện pháp mạnh mẽ phòng chống dịch COVID-19" đây là nhấn mạnh của Thượng tướng Trần Đơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng vào sáng ngày 17/3, tại Hà Nội. Cùng dự có Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn- Phó Tổng Tham mưu trưởng.