Trong đêm ngày 15/3/2020, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ châu Âu và đưa những công dân này đến địa điểm cách ly y tế tập trung. Ngay trong đêm, những công dân này đã được sắp xếp nơi ăn, ở tại những địa điểm phục vụ cách ly đã chuẩn bị từ trước. Ghi nhận tại Trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).