Ngày 15/3 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Châu Âu và đưa những công dân này đến địa điểm cách ly tập trung. Trong thời điểm hiện tại việc tiếp nhận và tổ chức vận chuyển vẫn đang diễn ra tại sân bay nội bài.