Việc điều chỉnh, quy hoạch lại hệ thống kho hậu cần các cấp trong toàn quân phải đảm bảo chính quy, đồng bộ, thống nhất, tránh lãng phí, có hiệu quả lâu dài, đặc biệt phải gắn với chủ trương xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Đó là ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị thông qua đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho hậu cần toàn quân giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng.