Nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học là những điều đồng chí, đồng đội cảm nhận được ở Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4. Trong quá trình học tập, công tác, đồng chí không chỉ là người chỉ huy mẫu mực, tận tụy trong công việc và cuộc sống, mà còn là tấm gương về niềm đam mê nghiên cứu khoa học, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tế. Mới đây Nguyễn Sỹ Dũng đã được bình chọn là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam năm 2019.