Hiện nay, chúng ta đang trong giai đoạn mới của cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều. Chủ động trong từng giai đoạn phòng chống dịch, quân đội đã xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng bám sát những chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ và lên những phương án đồng bộ sẵn sàng trước mọi tình huống, phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Y tế cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần cao nhất. Để hiểu rõ hơn về điều này, phóng viên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng.