Tại Hà Nội, sáng nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân uỷ Trung ương thông qua các nội dung báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn và Thượng tướng Trần Quang Phương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.