Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những câu chuyện của bộ đội giúp dân nghèo, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ kép trong chương trình Sự kiện góc nhìn.