Hơn 90 tuổi, từng là Chính ủy BTL Không quân, Phó Tư lệnh Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, với từng ấy cương vị đã trải qua, Thiếu tướng Phan Khắc Hy luôn là một chỉ huy mẫu mực. Với gia tộc họ Phan và con cháu, ông là một tấm gương. Còn với bà Phạm Thị Ngọc Lan, hơn 70 năm qua, ông là hiện thân trọn vẹn nhất của 2 tiếng "bạn đời", cùng với bà làm nên một câu chuyện tình vượt thời gian.