Hiện nay, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị nhiều loại khí tài hiện đại và tiếp tục được đầu tư để phát triển toàn diện, đặc biệt về phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Việc nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật tàu thuyền, trú trọng đào tạo nguồn lực chất lượng cao, làm chủ trang thiết bị nhằm củng cố sức chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát biển, tăng cường khả năng hoạt động xa bờ, đắp ứng nhu cầu quản lý vùng biển nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.