Bộ đội Trường Sơn trong những năm kháng chiến với trọng trách bảo đảm tuyến hậu cần cho chiến trường miền Nam, do đó ưu tiên hàng đầu là đường luôn thông suốt cho xe vào chiến trường, đảm bảo hậu cần và vũ khí cho các mặt trận. Nhìn lại một chặng đường lịch sử với những chiến công phi thường của bộ đội Trường Sơn còn gắn với các trận đánh lớn mang tính chất quyết định, cho đến ngày thắng lợi đều có công sức rất lớn của tuyến vận tải chi viện chiến lược và sự tham gia trực tiếp của những người lính Trường Sơn. Phát huy truyền thống đó, những người lính của Binh đoàn 12 - Binh đoàn Trường Sơn, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn hôm nay đang xây tiếp những tuyến đường, những công trình trọng điểm mang dấu ấn thời đại, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.