Đến cuối năm 1953, sau nhiều thất bại liên tiếp quân Pháp tại Đông Dương lâm vào thế bị động trên chiến trường. Để cứu vãn tình thế ngày 19/11/1953, Pháp cho quân nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ, xây dựng nơi đây thành căn cứ quân sự kiên cố để làm bẫy nhử, thách thức quân chủ lực Việt Minh tấn công. Trước thách thức của kẻ địch ngày 24/11/1953, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định "Vô luận rồi đây địch thay đổi thế nào, địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ căn bản là có lợi cho ta...". Cuối tháng 11/1953 các đơn vị của QĐND Việt Nam được lệnh dồn quân về khu vực lòng chảo Điện Biên để tham gia chiến dịch mang bí danh "Trần Đình", phương trâm đánh nhanh, giải quyết nhanh trong đó có những tràng trai của Trung đoàn 174.