Trong tất cả các giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, với địa hình hiểm trở gồm miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã trở thành nơi đứng chân quan trọng của các lực lượng cách mạng. Để bảo vệ cách mạng những con người mộc mạc, chân chất nhưng đầy quả cảm đã đứng lên anh dũng góp phần đánh lui sự càn quét của kẻ thù. Ở những nơi này lịch sử đã ghi nhận là chiến trường tiêu diệt hỏa lực, sinh lực chủ lực địch.