Địa bàn cư trú của đồng bào các dân tộc thiểu số trong cuộc kháng chiến chống Mỹ chạy dài từ vĩ tuyến 17, dọc theo dãy Trường Sơn, xuyên suốt các tỉnh Tây Nguyên, miền Đông, miền Tây Nam Bộ. Trong suốt 21 năm dài của cuộc kháng chiến, địa bàn vùng dân tộc thiểu số có vai trò chiến lược trên nhiều trận tuyến, là nơi đùm bọc, che chở những cán bộ Cách mạng, những đoàn quân giải phóng, để chính trên vùng đất hùng vĩ, núi non điệp trùng này, chiến công nối tiếp chiến công và kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại của cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.