Một chiến sĩ cách mạng ba lần bị giặc tù đày và từng bị kết án tử hình, ông đã vượt ngục thành công, vượt qua phong ba bão táp đi theo con đường cách mạng cho đến ngày toàn thắng. Thọc sâu, táo bạo, bất ngờ, đánh nở hoa trong lòng địch là nghệ thuật tác chiến mà ông đã sử dụng trong chỉ huy chiến đấu từ trong kháng chiến chống Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Từ một tử tù ông đã trở thành một danh tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam.