Bộ phim kể về những gì gian khổ nhất, ác liệt nhất và bi thương nhất trong 56 ngày đêm chiến đấu trên đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của các chiến sĩ Trung đoàn 174 (Trung đoàn Cao-Bắc Lạng).