Ngày 19/12/1946, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch được phát đi. Hà Nội ầm ầm rung chuyển, mỗi nhà là một pháo đài, mỗi phố là một chiến tuyến, mỗi người dân là một chiến sĩ. Người Hà Nội nhất tề đứng lên, thề "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Họ, những người con Hà Nội đã chiến đấu kiên cường để bảo vệ Thủ đô thân yêu dẫu mất mát, đau thương. Trên trận tuyến ác liệt có máu, có lửa ấy vẫn tỏa sáng khí phách hào hùng cùng cốt cách hào hoa của người Tràng An.