Việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến mô hình huấn luyện là nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo hậu cần và công tác huấn luyện hậu cần. Trong những năm qua, phong trào này đã được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả. Sáng kiến Mô hình triển khai phòng lâm sàng và Mô hình hệ thống phanh khí nén trên xe ô tô Hyundai HD170 đã góp phần tỏa sáng thêm phong trào "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", cùng các đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.