Đồn Biên phòng Săm Pun nằm trên độ cao hơn 200m đứng chân trên địa bàn xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nơi được biết đến là một vùng đất nghèo khó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đồn quản lý đoạn biên giới dài gần 23km, trong đó có nhiều đường mòn qua lại biên giới.  Những năm qua cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Săm Pun luôn đảm bảo tốt an ninh chủ quyền biên giới và giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân ổn định cuộc sống.