13 đơn vị cấp trung - lữ đoàn và tương đương; 3 bệnh viện, trường nghề số 13 và trung tâm huấn luyện; 5 đơn vị cấp Cục - đó là những đầu mối tham gia huấn luyện lực lượng dự bị động viên ở Tổng cục Hậu cần với quân số tham gia lên tới hàng ngàn người mỗi năm. Được giao nhiệm vụ huấn luyện quân nhân dự bị ở nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần đã chủ động nhiều giải pháp tổ chức huấn luyện bám sát vào nhiệm vụ đảm bảo hậu cần toàn quân và cụ thể hoá công việc ở từng cơ quan đơn vị. Mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngắn của kênh truyền hình QPVN để tìm hiểu rõ hơn về công tác thực hiện pháp lệnh dự bị động viên ở Tổng cục Hậu cần.