Vào ngày 31/8/2021, cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa”“Vùng tai nạn” sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4. Lần đầu tiên đăng cai cuộc thi trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã làm tốt công tác chuẩn bị hướng tới một kỳ hội thao thành công, khẳng định uy tín và hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập, hợp tác quốc tế.